สุสานสหประชาชาติประเทศเกาหลี

เป็นสุสานที่ถูกสร้างขึ้นหลังสงครามเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมือปูซานซึ่งไม่ไกลมากนักจากพิพิธภัณฑ์ปูซาน อย่าจำผิดกันเสียล่ะ เพราะที่กรุงโซมนั้นเป็นอนุสรณ์สถานสงคราม แต่ที่นี่เป็นสุสาน ซึ่งจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพเหล่าทหารกล้าของสหประชาชาติที่ได้สูญเสียชีวิตในสงครามเกาหลี และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2001 ซึ่งมีจำนวนทหารมากกว่า 37000 นายทีได้สละชีวิตในสมรภูมิรบซึ่งมาจาก 16 ประเทศรวมทั้งไทยด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารของเยอรมันมากกว่า
สำหรับสุสานแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลประเทศเกาหลี มีการแบ่งแยกประเทศที่ชัดเจน และมีการนำธงชาติประเทศนั้นๆมาแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติใด ส่วนระหว่างหลุมได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้แซมไปด้วย ขอแนะนำสัดนิดนะคะ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องให้ความเคารพดังนั้นเวลาที่เดินไปเยี่ยมชม ควรที่จะสำรวมสักนิดหนึ่งและควรแต่งกายให้เหมาะสมด้วย
มีหนึ่งโซนที่เดินเข้าไปด้านในสุดจะพบได้เลยว่าไม่มีเชื่อชาติ หรือประเทศ หลุมศพเหล่านี้บรรจุไปด้วยนักรบนิรนามที่หายสาบสูญและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นใครชาติใด
สำหรับใครที่ต้องการทราบชื่อหรือรายชื่อของนักรบเหล่านั้นก็สามารถที่จะดูได้ที่แผ่นหินแกรนิตสีดำขนาดใหญ่ที่ทางสุสานได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงผู้กล้าซึ่งเรียกว่า Wall of Remembrance โดยจะมีเปลวไฟจุดที่สระน้ำกลางสุสานและข้างจะประกอบไปด้วยรูปปั้นทหารที่อุ้มเด็กหญิงจูงมือเด็กชาย และจุดนี้ล่ะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปกันอย่ามากมาย